viroloxy

Virol-Oxy®

Packaging Information

Virol-Oxy® 1 kg Packaging Information

1 kg Canister

Dimensions (cm)

25 x 21 x 15

Net Weight

1 kg

Gross Weight

1.25 kg

8 x 1 kg/Carton

Dimensions (cm)

31x 31 x 22

Net Weight

8 kg

Gross Weight

9.5 kg

62 Cartons/Big Box

Dimensions (cm)

125 x 100 x 160

Net Weight

496 kg

Gross Weight

631 kg

Virol-Oxy® 6 kg Packaging Information

4 x 6 kg (Buckets/Carton)

Dimensions (cm)

44 x 34 x 34

Net Weight

24 kg

Gross Weight

26.8 kg

67 x 6 kg (Buckets/Big box)

Dimensions (cm)

120 x 100 x 84

Net Weight

402 kg

Gross Weight

465 kg

83 x 6 kg (Buckets/Big box)

Dimensions (cm)

120 x 100 x 95

Net Weight

498 kg

Gross Weight

565 kg

60 kg Drum and 1000 kg Packaging Information

1 Drum Packaging

Dimensions (cm)

60 x 40 x 80

Net Weight

60 kg

Gross Weight

68.5 kg

18 Drums/Pallet

Dimensions (cm)

115 x 115 x 145

Net Weight

1080 kg

Gross Weight

1170 kg

Big Box (1000 kg)

Dimensions (cm)

120 x 100 x 105

Net Weight

1000 kg

Gross Weight

1055 kg